A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo kết quả chọn SGK lớp 1, năm học 2020-2021

     

PHÒNG GD-ĐT HỒNG DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ NAM

TRƯỜNG TH TRƯƠNG VĂN AN      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       

Số:    /BC-THTVA                   Ninh Quới A, ngày    tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả chọn Sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020 – 2021

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ GD-ĐT;

Căn cứ Công văn số 429/SGDKHCN-TH-MN ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu;

Căn cứ Công văn số 128/PGDĐT ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Phòng GD-ĐT huyện Hồng Dân về việc tổ chức thực hiện chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 - 2021 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, trường Tiểu học Trương Văn An tiến hành tổ chức lựa chọn SGK lớp 1 năm học 2020 – 2021 với kết quả như sau:

Kết quả lựa chọn:

TT Tên sách "Cánh diều" NXB Kết quả bỏ phiếu Ghi chú

1 Tiếng Việt NXB ĐH Sư phạm 11/11

2 Toán NXB ĐH Sư phạm 11/11

3 Đạo đức NXB ĐH Sư phạm 11/11

4 Tự nhiên và Xã hội NXB ĐH Sư phạm 10/11

5 Âm nhạc NXB ĐH Sư phạm 11/11

6 Mĩ thuật NXB ĐH Sư phạm 11/11

7 Giáo dục thể chất NXB ĐH Sư phạm 11/11

8 Hoạt động trải nghiệm NXB ĐH Sư phạm 10/11

 

Nay nhà trường báo cáo kết quả lựa chọn về Phòng GD-ĐT và đăng ký số lượng SGK lớp 1 năm học 2020-2021và công khai rộng rãi cho PHHS biết.

Số lượng 98 bộ, Tên sách “Cánh diều”.

                                                                                    HIỆU TRƯỞNG


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan